Hing ang amăng hrơi: 13/5/2021

       

VOV4.Jarai - Lơ 12/5, tui hăng Ding jum pơtom hiăp dêh čar Nga, Khua ding jum ơi Sergei Lavrov hăng Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Mi ơi Anthony Blinken hmâo bơkơtuai laih hăng telephone kơ hră pơbưp dua bơnah, amăng anun hmâo ba tơbiă mơng Mi kơ bruă pơphun jơnum gưl dlông Mi – Nga. Amăng tơlơi bơră ruai, lăi nao kơ bruă gum hrom kơplah wah dua bôh dêh čar amăng Khul Bắc Cực hmâo lăi nao laih, biă ñu lĕ bơdjơ̆ nao bruă jao Khua Khul Bắc Cực kơ Nga amăng mông jơnum gưl khua ding jum mơng khul ƀơi Reykjavik mơng Iceland amăng lơ 20/5 pơ̆ anăp. Ƀing Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Nga ơi Lavrov hăng ơi Anthony Blinken hmâo tŭ ư laih pơphun sa bruă pơbưp phara gah rơngiao kơ mông jơnum anai kiăng pel ĕp hơdôm tơlơi phun mơng tơlơi rô nao rai dua bơnah hăng jơlan hơdră mă bruă jar kơmar./.

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương