Hing ang amăng hrơi: 22/1/2022

VOV4.Jarai - Ƀrô djơ̆ tal hơdor glăi 92 thun hrơi pơdŏng Ping gah Cộng sản Việt Nam, mơ-ak Ping gah, mơ-ak bơyan bơnga, mơ-ak Lŏn ia hăng čơkă thun phrâo Nhâm Dần 2022, mơmot lơ 21/1, Grŭp pơphun bruă Ping gah dêh čar ta pok phun ngă Lơphet lăi pơthâo hăng jao pri bruă čih tơlơi pơhing đơ đam dêh čar ta kơ pơdŏng Ping gah djă anăn Buá Liềm Vàng tal 6. Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính nao pơhmư̆ hăng jao pri.

 

Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính jao pri kơ mơnuih čih tơlơi pơhing

Pơhiăp amăng mông ngă lơphet, Khua Grŭp git gai Ping gah dêh čar ơi Võ Văn Thưởng čih djă pioh yôm tơlơi gum hơgôp prong prin mơng bruă čih tơlơi pơhing phrâo đơ đam dêh čar pioh kơ bruă pơdŏng, pơplih pơkra Ping gah hơdôm hrơi rơgao, bơni tơlơi gir run mơng Grŭp črâo bruă, Grŭp pơphun bruă pơplông pri Búa Liềm Vàng tal 6 hăng hơ-ư̆č hmưi hơdôm tơlơi čih hmâo mă pri. Ơi Võ Văn Thưởng lăi rơđah, hơdôm tơlơi čih kơ pơdŏng Ping gah hmâo djru lu neh wa mơnuih ƀôn sang amăng lŏn ia hăng pơ̆ dêh čar tač rơngiao, gơyut gơyâu jar kơmar thâo hluh rơđah hloh kơ Ping gah ta hăng bruă pơdŏng pơplih pơkra Ping gah kơ hơdôm bôh than lŏn ia dưi ngă gah yŭ tơlơi git gai mơng Ping gah./.

Siu H’ Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương