Hing ang amăng hrơi: 23/7/2021

VOV4.Jarai - Tom brơi, lơ 22/7, ƀơi Ƀirô Kơnuk kơna, Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính tŭ jum ơi Ben Wallace, Khua ding jum ling tơhan dêh čar pơlir hơbit Angle hăng Kơdư Ireland glăk rai čuă hăng mă bruă ƀơi dêh čar Việt Nam.

 

 

Amăng mông mă bruă, Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính brơi thâo, tal nao čuă lĕ kiăng pơdah pran mut hrŏm dua bơnah mơng anun pơtrut tơlơi rô nao rai hiam klă, ngă hrŏm kơplah wah Ding jum ling tơhan, hăng mơnuih ƀon sang dua bơnah, pơgôp ngă kjăp tui tơlơi rô nao rai ngă hrŏm kơplah wah Việt Nam - Angle. Khua dêh čar ta lăi pơtong hăng rơkâo Kơnuk kơna Angle tŏ tui djru brơi vaccine kơ dêh čar Việt Nam, ngă gêh gal kiăng Việt Nam tañ tŭ mă vaccine tui hră pơkôl kĭ hluai tui hơdră djru Covax, dưi tŭ mă vaccine tañ hloh, lu hloh tơdah dưi, kah hăng tañ jao glăi boh thâo pơkra pơjing vaccine pơgang klin Covid-19.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương