Hing ang amăng hrơi: 12/5/2021

VOV4.Jarai - Ding jum pơtom hiăp dêh čar India lơ 11/5 brơi thâo, dêh čar anai bơni biă tơlơi jak iâu mơng Khua dêh čar Anglê ơi Boris Johnson, kiăng ơi Modi nao pơhmư̆ mông jơnum khua mua G7 hăng tơlơi iâu ngă tuai yôm nao pơhmư̆. Samơ̆, amăng hrơi hơmâo klin Covid-19 tui anai, Khua dêh čar India pơsit ƀu nao pơ Anglê pơhmư̆ mông jơnum anai ôh. Jơnum khua mua G7 him lăng pơphun ƀơi dêh čar Anglê, mơng lơ 11 truh lơ 13/6 pơ anăp. Hlâo kơ anun, Khua dêh čar Anglê ơi Boris Johnson hơmâo 2 wơ̆t laih lui hĭ nao čuă India amăng thun anai. Lơ̆m blan 1, ơi Johnson lui hĭ mơn nao čuă dêh čar India hăng lui mơn nao pơhmư̆ hrơi ngă lơphet Hrơi Cộng hoà mơng dêh čar India, hăng tơlơi jak iâu ngă tuai phun yua dêh čar anai glăk hơmâo klin. Tal nao čuă hơmâo kơdun glăi amăng blan 4, samơ̆ ăt ƀu dưi nao lơi amăng hrơi mông dêh čar India glăk gir pơgang glăi tơlơi hŭi rơhyưt ƀă kman Sars-CoV-2 tal 2.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương