Hing ang amăng hrơi: 22/1/2022

 

VOV4.Jarai - Ngă tui jơlan hơdră ngă bruă ƀơi hơdôm boh tơring čar kual Dap Kơdư , lơ 21/1, Khua apăn bruă Ping gah, Khua anom bruă pơtô ba mơnuih ƀon sang Ping gah dêh čar yă Bùi Thị Minh Hoài hrŏm hăng ƀing khua nao pơhmư̆ jơlan hơdră “Bơyan bơnga ƀơi guai dêh čar” laih anun nao čuă, brơi gơnam kơ amĭ Việt Nam sông kơtang, sang anŏ hơmâo kơnuk kơna djru, sang anŏ rin, sang anŏ tơnap tap, ƀing kông ñơn, mơnuih mă bruă ƀơi tơring čar Dak Lăk ƀrô hrơi Tê̆t Nhâm Dần 2022.

 

Brơi rơdêh tang wang kơ ƀing čơđai sang anŏ rin hrăm rơgơi

 

Khua anom bruă pơtô ba mơnuih ƀon sang Ping gah yă Bùi Thị Minh Hoài djru anung ƀañ čưng brơi kơ sang anŏ tơnap tap.

 

Grup khua pơhmư̆ jơlan hơdră ngui ngor “Bơyan bơnga ƀơi guai dêh čar thun 2022” yua Khul hlăk ai pơphun ngă ƀơi tơring glông Buôn Đôn hăng brơi rơbêh 200 anung gơnam, 500 klăk prăk, 20 boh rơdêh tang wang, 20 anung prăk djru čơđai sang hră rin dưi găn rơgao tơnap tap hăng brơi kơ hơdôm boh sang juăt hơmâo kơnuk kơna djru, mơnuih rin rơpa, sang anŏ djuai ƀiă tơnap tap ƀơi tơring glông Buôn Đôn. Hrŏm hrơi anun mơn, ƀing khua hơmâo nao čuă jơmư, juh alum hăng brơi gơnam tê̆t kơ ƀing kông ñơn tơnap tap yua klin covid-19 ngă ƀơi tơring čar.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương