Hing ang amăng hrơi: 20/4/2021

 

VOV4.Jarai - Pơhiăp amăng mông bơkơtuai gưl dlông lăng nao rai amăng tivi mơng Khul pơgang tơlơi rơnuk rơnua Sang gum hơbit djop dêh čar kơ Kơtưn gum hrom kơplah wah Sang gum hơbit djop dêh čar hăng hơdôm khul grŭp amăng kual hrom hăng kual anơ anet (19/4), Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Khač ơi Vương Nghị pơsit tơhnal yôm phăn amăng gum hrom kơplah wah Sang gum hơbit djop dêh čar hăng hơdôm khul grŭp amăng kual, biă ñu amăng bruă pơgang, pơgăn, pơsir tơlơi rung răng. Khua Ding jum pơtom hiăp dêh čar Khač ơi Vương Nghị pơsit, gum hrom kơplah wah Sang gum hơbit djop dêh čar hăng hơdôm khul grŭp amăng kual ƀu djơ̆ kơnong kơ tơlơi rơkâo rơđah rơđông mơng Phiah phiăn Sang gum hơbit djop dêh čar ôh mơ̆, ñu dô̆ jing jơlan gah yôm phăn pơdah hơdră luh bơnah dong. Ră anai, hăng hơdôm tơlơi lông ƀuh rơđah amăng tơlơi rơnuk rơnua hăng hơđong ƀơi rŏng lŏn tơnah, Sang gum hơbit djop dêh čar hăng hơdôm khul grŭp amăng kual kiăng hmâo hơdôm bruă mă hrom kiăng djă pioh bruă mă lu bơnah, djru kơ tơlơi rơnuk rơnua hăng pơđĭ kyar rŏng lŏn tơnah./.

Siu H’Prăk: Pơplang

 


ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương