Hing ang amăng hrơi: 7/4/2021

VOV4.Jarai - “Jơnum ngui pơtrut pơsur tuai čuă ngui hăng bôh thâo tơnă hơbai Hà Nội thun 2021” ba truh hơdôm rơbâo tour tuai čuă ngui, gơnam tam anih anom cuă ngui phrâo, lu mơta hăng gru than hơdôm hơdră pơtrut pơsur, amra pơphun mơng lơ 16-18/4, ƀơi kual gŏng kut Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Anai lĕ tơlơi jơnum ngui anăp nao jơlan hơdră pơtrut pơsur tuai čuă ngui amăng lŏn ia yua kơ Kơnuk kơna ta pơphun hăng bôh pia “Mơnuih Việt Nam hyu čuă ngui amăng lŏn ia Việt Nam” hăng hơkrŭ glăi bruă tuai čuă ngui amăng lŏn ia pơkĕ hrom hăng hơdôm bôh tơring čar, ƀôn prong tơdơi kơ bơbeč mơng klin Covid-19. Amăng rơwang jơnum ngui, Gơnong bruă wai lăng tuai čuă ngui ƀôn prong Hà Nội ăt amra git gai, gum hrom mơn hăng Anom pơtrut tuh pơplai, sĭ mơdrô, tuai čuă ngui pơphun hơdôm jơlan hơdră Famtrip kơ ƀing khua pơ ala, hơdôm bôh anom bơwih ƀong gah tuai ngui, pô hyu mă tơlơi pơhing phrâo rai mơng hơdôm tơring čar, ƀôn prong nao hơduah ĕp lăng anih anom tuai čuă ngui amăng plơi prong jưh jom Hà Nội./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương