Hing ang amăng hrơi: 28/6/2022

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 27/6, ơi Trần Quang Phương, Kơ-iăng Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar mă bruă hăng Khua mua tơring čar Khánh Hòa amăng pơsir bruă ƀom kiơng. Tui lăi pơthâo, mơng thun 2016 truh 2021, bruă ƀom kiơng amăng tơring čar Khánh hoà lu tui rơbêh 150% pơhmu hăng 5 thun hlâo anun. Rơwang anai hơmâo rơbêh 6.600 pok hră ƀom kiơng, amăng anun hơmâo 70% lĕ ƀom kiơng, dŏ glăi lĕ hră pơsir kơđi tơlơi.

 

 

Mông mă bruă

 

Ba truh tơlơi anai lĕ yua tơring čar Khánh Hòa glăk ngă tui lu akŏ bruă pơprong, mrô mơnuih, lŏn mơnai bơdjơ̆ nao lu samơ̆ tơlơi pơkă mơng hơdră djru, duh glăi prăk lŏn aka ƀu djơ̆ hăng tơlơi sit nik. Lơ̆m anun, bruă wai lăng mơng gong gai aka ƀu kjăp; sa, dua anom bruă, pơsir hră ƀom kiơng mơng mơnuih ƀon sang aka ƀu hmao tlôn. Rơwang thun 2016-2021, tơring čar Khánh Hoà hơmâo čơkă mă bruă hăng giăm rơbêh 13 rơbâo čô mơnuih, hăng giăm 9.800 bruă, amăng anun hơmâo 133 grup mơnuih, bruă bơdjơ̆ nao lu mơnuih ngă tơnap tap biă mă.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương