Hing ang amăng hrơi: 23/6/2022

VOV4.Jarai-Jơnum Khua ding jum ling tơhan ASEAN (ADMM) tal 16 hăng anăn “Gum pơgôp yua kơ tơlơi rơnuk rơnua, bơkơnar” pơphun amăng mơguah (22/6) ƀơi Phnôm Pênh, Kur. Amăng mông jơnum, ƀing khua mua hơmâo pơčrông sai hơdôm bruă kiăng kơtưn pơlăi nao rai tơlơi pơhing kơplah wah tơlơi pơčeh phrâo gum hrŏm ngă tui tơlơi phiăn amăng ia rơsĭ kual Đông Nam Á hăng DMM+ amăng bruă pơhlôm hơđong amăng kual ia rơsĭ; kơ bruă kơsem min gru grua ling tơhan kiăng pơtrut rơnuk rơnua, hơđong kjăp.

 

AMM-16 ăt hơmâo tŭ yap bruă ngă hrŏm hăng hơdôm dêh čar ngă gŏp laih dong lăi nao sa, dua boh tơhnal pơkŏn anun lĕ prap lui jơnum Khua ding jum ling tơhan ASEAN (ADMM Retreat) hăng Jơnum Khua ding jum ling tơhan hơdôm dêh čar kual ASEAN pok prong (ADMM+) tal 9 amra pơphun amăng blan 11/2022.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương