Hing ang amăng hrơi: 24/6/2022

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 23/6, ƀơi ƀôn prong Hồ Chí Minh, Anom pơphun bruă ping gah ngă hrom Khul rơgơi kơhnâo pơtô djơ̆ mơ̆ng dêh čar hăng anom bruă ping gah ƀôn prong Hồ Chí Minh jơnum bơkơtuai boh thâo phrâo gưl dêh čar anăn " Pơblih phrâo hơdră git gai mơ̆ng Ping gah hăng bruă mă kơđi čar-Hơdôm tơlơi pơtô djơ̆ hăng bruă ngă tui sit nik” pơ kual gah dơnung. Đĭ pơhiăp amăng mông jơnum, Khua git gai ping gah ƀôn prong Hồ Chí Minh, ơi Nguyễn Văn Nên brơi thâo, mơ̆ng tal bơkơtuai anai, ƀôn prong HCM amra tŭ mă lu tơlơi hrăm rơgơi hloh mơ̆ng ƀing mơnuih kơhnâo kơhnăk, ƀing thâo bruă mơ̆ng lu tơring čar, ƀôn prong kiăng ngă tui amăng bruă mă sit nik.

Hơdôm tơlơi pơgôp hiăp pơtum nao amăng bruă pơtong glăi 15 thun ngă tui Hră pơtrun 15, bruă ngă sit nik ƀơi djop tơring glông, rơkâo đĭ hơdră phrâo pơblih, djru kơ Khul khua mua git gai hơmâo anŏ pơkă lăng kjăp sit ba boh yôm phun anai amăng Kơčăo bruă prong pơdah đĭ hăng ƀing apăn bruă ping gah dêh čar kơsem min pơblih phrâo hơdră git gai, apăn bruă mơ̆ng Ping gah hăng anom bruă kơđi čar amăng rơnuk phrâo.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương