Hing ang amăng hrơi: 5/6/2021

VOV4.Jarai - Ƀrô tal hơdor glăi 110 thun hrơi Wa Hồ đuăi hyu ĕp jơlan pơklaih rơngai lŏn ia (5/6), mơmŏt lơ (4/6) ƀơi Hà Nội, Hră pơhing điện tử Ping gah Cộng sản Việt Nam pơphun jơlan hơdră adôh suang hăng anăn “Người là niềm tin tất thắng”. Amăng mông adôh suang hơmâo lu tơlơi bơră ruai lăi nao Wa Hồ - Khua apăn akŏ hing ang, tuh rơyuh pran jua yua kơ tơlơi rơngai lŏn ia, ha pran sa jua yua kơ lŏn ia, yua kơ mơnuih ƀon sang. Rup rap Wa Hồ jê̆ giăm biă mă hăng tơlơi hơdip hiam klă, gru kơnuih kiăng kơ abih bang mơnuih ƀon sang Việt Nam hrăm tui.

 

 

Jơlan hơdră hơmâo pơjing hăng lu tơlơi adôh suang pơpha jing 2 črăn: črăn 1: Wa đuăi hyu ĕp jơlan pơklaih rơngai lŏn ia; črăn 2: Hồ Chí Minh - Pơdah rơđah pran kơtang mơng Việt Nam. Nao adôh suang hrŏm hơmâo lu mơnuih adôh mơ-ak anun lĕ: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Thanh Lam, NSƯT Hoàng Tùng, Anh Thơ, Lê Anh Dũng … ƀing gơñu adôh hơdôm tơlơi adôh sô hơđăp lăi nao Ping gah, kơ Wa Hồ kiăng khăp ƀu-eng anun lĕ tơlơi adôh: Người là niềm tin tất thắng; Dấu chân phía trước, Đôi dép Bác Hồ, Đêm đò đưa nhớ Bác, Bác Hồ một tình yêu bao la…

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương