Hing ang amăng hrơi: 11/5/2021

 

VOV4.Jarai - Amăng mông jơnum gưl dlông mơng grŭp hơdôm bôh dêh čar ding kơna NATO, Khua mir sir dêh čar Romani lăi rơđah, hơdôm bôh dêh čar čang rơmang hmâo tơlơi ƀuh ƀô̆ lu hloh mơng khul ling tơhan ƀing gŏp ƀơi kual ngŏ mơng khul, amăng hơdôm hrơi ƀuh hmâo lu tơlơi lăi pơtă kơ tơlơi pơhuĭ tơdơi kơ dêh čar Nga ngă tui hơdôm bruă pơ̆ kual anai. Jơnum tal anai hmâo ngă pơhư̆č tơlơi đing nao phara mơng hơdôm bôh dêh čar amăng khul, hrom hăng anun hmâo tôm Khua mir sir dêh čar Mi ơi Joe Biden hăng Khua čih pioh gah khul NATO Jens Stoltenberg nao pơhmư̆. Pơhiăp amăng mông jơnum, Khua dêh čar Romani  Iohannis pơsit lĕ ƀing gŏp ƀơi kual Ngŏ NATO, hơdôm bôh dêh čar kiăng hơkrŭ đĭ dong bruă pơgang rơnuk rơnua hăng kơtưn bruă pơhlôm hlâo ƀơi kual anai. Ñu rơkâo đĭ dong tơlơi ƀuh ƀô̆ ling tơhan mơng ƀing gŏp ƀơi NATO hăng kual Dơnung mơng kual gah Ngŏ NATO./.

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương