Hing ang amăng hrơi: 23/7/2021

VOV4.Jarai - Tom brơi (22/7), Grŭp črâo ba pơgang, pơgăn klin Covid-19 tơring čar Gialai pơphun jơnum ječ kiăng pok pơhai hơdôm bruă ječ pơgang pơgăn klin tơdơi kơ tơring čar hmâo hơdôm mơnuih ƀă kơman Sars-CoV-2. Tơlơi lăi pơthâo glăi amăng mông jơnum, yap mơng lơ 26/4 truh lơ 22/7, Gialai čih hmâo 21 čô mơnuih ƀă kơman Sars-CoV-2, amăng anun, hmâo 5 čô mơnuih suaih ruă.

Ƀơi anăp tơlơi ngă glêh tơnap mơng klin ruă, Grŭp črâo ba pơgang, pơgăn klin Covid-19 tơring čar Gialai rơkâo hơdôm gơnong bruă tañ hyu hơduah ĕp mơnuih bơdjơ̆ nao, pơhrua nao dong hơdôm anih anom bơdjơ̆ nao hăng ĕp tañ mơnuih, pơphun pơčrang lăng kơ ƀing mơgăt rơdêh hăng anih anom tum pơƀut lu mơnuih ƀơi plơi prong Pleiku. Pơphun guang dar jăng jai tơring kual Kbang, plơi Tà Kơ, (să Sơ Pai, tơring glông Kbang) hăng hơdôm anih anom bơdjơ̆ nao hơdôm mơnuih ƀă kơman klin; mă ia khak pơčrang lăng hmao tlôn kơ hơdôm mơnuih F1, F2, ăt kah hăng pruih jrao pơdjai kơman ƀơi hơdôm anih anom klin ngă bơdjơ̆ nao hơdôm mơnuih ƀă kơman klin./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương