Hing ang amăng hrơi: 24/6/2021

VOV4.Jarai-Aka buă sa blan ôh dơ̆ng mơ̆ng hơmâo klin, ngă bơbrah bil bul ƀơi klĭ rơmô kơbao či Gia Lai lar hyu truh pơ 35 boh să, phường, tơring kual 7 boh tơring glông, plơi prong.

Anom bruă pơjrao hlô mơnong tơring čar Gia Lai brơi thâo, yap truh lơ 23/6, tơring čar anai hơmâo 846 drơi rơmô kơbao mơ̆ng rơbêh 500 boh sang anŏ ƀơi 35 boh să, amăng 6 boh tơring glông hăng plơi prong Pleiku ƀă klin.

Amăng anun 31 drơi rơmô djai, him lăng anŏ răm ƀăm hơdôm rơtuh klă prăk. Tơring glông Čư̆ Sê lĕ hơmâo 10 bit anih klin ƀă hyu hăng tơring glông Kông Čro lĕ 9 bit anih klin ƀă hmar biă mă. Anom bruă pơjrao hlô mơnong tơring čar hơmâo ngă hrom lu tơring glông jak iâu mơnuih ƀôn sang tlâ̆o ia jrao pơgang hăng 500 rơbâo liêu vaccine pơgang klin kơ rơmô kơbao; djru 4000 lit ia jrao pruih kơ pơdjai kman.

Klin ngă brah bil bul ƀơi klĭ  rơmô kơbao lĕ, amra lar hyu prong hloh, anun yơh mơnuih ƀôn sang khom hơmâo hơdră pơgang tong ten hŭi răm ƀăm kơ hlô mơnong rông.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương