Hing ang amăng hrơi: 28/6/2022

 

VOV4.Jarai - Tơjuh boh dêh čar hơmâo boh thâo măi mok đĭ kyar hloh rŏng lŏn tơnah (G7) phrâo lăi pơthâo akŏ bruă hơmâo nua 600 klai dolar Mi či bơkơtưn hăng Tơlơi pơčeh phrâo “Jơlan bĕ plơi prong hăng Jơlan nao rai” mơng dêh čar Khač. Tơlơi pơčeh phrâo anai hơmâo anăn “Ngă gŏp pơkra anih anom hăng tuh pơ plai ƀơi đơ đam rŏng lŏn tơnah”. Tơlơi kiăng ngă phun mơng kơčăo bruă anai lĕ prăk tuh pơ plai pioh pơgang ayuh hyiăng, pơkra jơlan, ia jrao, anih anom mă yua boh thâo mrô ƀơi hơdôm boh dêh čar rin hăng plai ƀiă. Mrô prăk anai yua hơdôm boh kông ti bơwih ƀong mă hơjăn ƀuăn tuh pơ plai truh thun 2027, amăng anun hơmâo 200 klai dolar mơng Mi hăng 400 klai dolar mơng hơdôm boh dêh čar dŏ glăi. Tui hăng Khua mir sir Joe Biden, 600 klai dolar anai lĕ yak blung a đôč. Dêh čar Mi hăng ƀing gŏp glăk hơmâo lu hơdră ngă bruă klă hloh kơ abih bang mơnuih ƀơi rŏng lŏn tơnah.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương