Hing ang amăng hrơi: 19/4/2021

VOV4.Jarai - Sa tơlơi lăi pơthâo hrŏm kơplah wah Khač hăng Mi bơdjơ̆ nao pơgang glăi tơlơi pơplih ayuh hyiăng phrâo hơmâo dêh čar Khač lăi pơthâo hrơi tom brơi lơ 18/4. Tơlơi lăi pơthâo hrŏm hơmâo dêh čar Khač lăi pơthâo tơdơi mông jơnum bơkơtuai pơphun amăng 2 hrơi lơ 15 hăng 16/4 ƀơi Thượng Hải, kơplah wah khua djru bruă mơng Khua mir sir dêh čar Mi kơ ayuh hyiăng lŏn adai John Kerry hăng Khua djru bruă mơng dêh čar Khač, Giải Chấn Hoa. Tui anun, dua bơnah lêng čang rơmang Jơnum khua mua gưl prong lăng nao rai amăng tivi kơ ayuh hyiăng yua dêh čar Mi pơphun amăng lơ 22 hăng 23/4 pơ anăp. Dua bơnah ăt ƀuăn ngă hrŏm hăng lu bơnah, pơsir hơdôm tơlơi bơdjơ̆ nao ayuh hyiăng lŏn adai. Tơlơi lăi pơthâo hrŏm lăi rơđah, “Dêh čar Khač hăng Mi gir abih pran jua ngă hrŏm nao rai, ngă hrŏm hăng hơdôm boh dêh čar pơkŏn pơsir tơlơi pơplih ayuh hyiăng hăng pơgang glăi tơlơi truh sat, tơlơi kiăng pơsir ječ mơng ayuh hyiăng”.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương