Hing ang amăng hrơi: 24/7/2021

VOV4.Jarai - Gơnong bruă ia jrao tơring čar Daklak hmâo pơphun tlâ̆o vaccine pơgang Covid-19 tal 3 kơ hơdôm mơnuih đing nao hlâo mơng tơring čar. Ƀing mơgăt rơdêh đuăi jơlan ataih dưi ba mut amăng ƀut mơnuih đing nao hlâo tal anai pok tơbiă tơlơi čang rơmang hrŏ trun tơlơi dô̆ đôm amăng tơlơi dŭ pơgiăng gơnam tam nao rai hơdôm bôh tơring čar, djru ngă tui tơhnal pơkă dua mơta bruă: pơgăn rah klin hăng pơhlôm rah bruă bơwih ƀong.

Tui hăng Anom bruă wai lăng tơlơi duam ruă tơring čar Daklak, amăng tal tlâ̆o pơgang klin Covid-19 anai, hăng 30.000 liều vaccine dưi pơpha hyu, tơring čar amra tlâ̆o pơgang brơi kơ mơnuih đing nao hlâo lĕ amăng gơnong bruă ia jrao, mơnuih gum hrom pơgang, pơgăn klin, mơnuih mă bruă amăng kual sang măi, sang prăk, sang čơ phun. Bruă hơdôm mơnuih mơgăt rơdêh đuăi jơlan ataih dưi đing nao hlâo tlâ̆o vaccine pơgang Covid-19 dưi hmâo hơdôm bôh anom bơwih ƀong ƀơi Daklak pơsit yôm, čang rơmang amra djru pơtlaih ƀơƀiă tơlơi dô̆ đôm gơnam tam pơgiăng nao rai glăk pơphun hmâo ră anai. Tal tlâ̆o pơgang anai ƀơi Daklak, pơkă hlâo dưi pơphun amăng lơ 22/7./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương