Hing ang amăng hrơi: 23/6/2022

VOV4.Jarai - “Pơsit glăi tơlơi pơkôl kơtưn gum hrom hloh dong hăng pơtrut bruă gum hrom anăp nao Hơdor glăi 50 thun bruă gum hrom ASEAN – Japan amăng thun 2023” lĕ bôh yôm phun mơng bruă Bơkơtuai ASEAN – Japan tal 37 pơphun mơng lơ 21/6 tui hơdră lăng nao rai mơng ataih. Bruă jơnum čih pioh hơdôm tơlơi pơplih phrâo sit nik dưi ngă amăng gum hrom ASEAN – Japan rơbêh kơ sa thun rơgao hăng 4 mơta bruă lĕ rơnuk rơnua hăng hơđong, pơđĭ kyar, tơlơi hơdip tâ̆o klă hăng gum hrom. Lăp đing nao, abih bang hơdôm bruă mă amăng Kơčăo bruă pơplih pơkra mơng Tơlơi lăi pơtŏng Tơhnal lăng kơ Giăng mah hăng Gum hrom ASEAN – Japan thun 2013 hmâo pơsir laih, hăng lu bruă dưi ngă tui hăng abih bang bruă gum hrom. Bruă bơkơtuai ASEAN – Japan tal 37 ăt bơkơtuai nao rai mơn tơlơi pơmin kơ hơdôm tơlơi ƀơi kual hăng jar kơmar hơdai bơ đing nao./.

Siu H’ Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương