Hing ang amăng hrơi: 12/5/2021

VOV4.Jarai - Ƀirô mă tơlơi pơhing phrâo Reuters (Anglê) pôr tơlơi pơhing mơng Ding jum khul ling tơhan dêh čar Mi brơi thâo: Ƀat tô hyu tir dêh čar Mi hmâo pơnah laih 30 bôh asar bôh phao lăi pơhuĭ tơdơi kơ hmâo 13 bôh ƀat tô gah Ling tơhan ia rơsĭ pơgang bruă Hơkrŭ Khul đăo Islam Iran (IRGCN) nao giăm kơčep ia rơsĭ Hormuz. Anai lĕ tal 2 yap mơng blan 4 truh ră anai ling tơhan ia rơsĭ dêh čar Mi pơnah lăi pơhuĭ lơ̆m ƀuh bruă ngă ƀu pơhlôm mơng ƀat tô Iran amăng kual. Mơnuih truh pơhiăp mơng Ding jum khul ling tơhan Mi John Kirby brơi thâo ƀat tô hyu tir Mi khom pơnah lăi pơhuĭ tơdơi kơ hơdôm bôh ƀat tô đuăi hmar mơng Iran nao giăm năng ai ñu 137m hăng 6 bôh ƀat tô tơhan mơng Mi. Tui hăng ơi Kirby, ƀat tô hyu tir Mi hmâo mă yua laih phao măi djuai asar bôh phao 12,7mm. Tơdơi kơ anun, hơdôm bôh ƀat tô mơng Iran pơpĕ đuăi mơng anun. Amăng blan 4, sa bôh ƀat tô ling tơhan Mi hmâo pơnah lăi pơhuĭ tơdơi kơ 3 bôh ƀat tô mơng Ling tơhan ia rơsĭ pơgang bruă hơkrŭ Khul đăo Islam Iran nao giăm kual Tŏng wing Ba Tư./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương