Hing ang amăng hrơi: 23/5/2021

 

VOV4.Jarai - Anăm hơdâo pơkra mơng hơbâo kơđuh pơtơi hơbai hrŏm hăng boh pơneh, rơbung mơsăm lĕ sa amăng hơdôm djuai añăm ƀong djă gru djuai ania M’nông. Añăm pơtăm hơbai hrŏm rŏ dah ƀu djơ̆ hrŏm ôh samơ̆ djuai ania M’nông pơkra jing jơman, ƀăt tret, ƀâu hiam, ƀong ñu suaih pral biă mă...

Ră anai, amăng tơlơi hơdip djuai ania M’nông ăt dŏ djă pioh mơn tơlơi juăt pơkra añăm hơdâo. Añăm hơdâo lĕ arăng čuh mă hơbâo mơng kơđuh pơtơi tơsă ƀhu krô. Rơngiao kơ hơbâo kơđuh pơtơi, añăm ƀu dưi kơƀah ôh boh pơneh hăng rơbung mơsăm hơbai hrŏm hăng tơlang mơnong. Boh pơneh ta khŏm ruah boh mơtah ƀudah glăk mrek. Boh pơneh ta kiă hĭ kơđuh, tă rơpih rơpih ƀrô ƀong, rao rơgoh ia kơtăk ñu. Rơbung mơsăm mơng djuai ania M’nông juăt hơmâo trăm amăng ia sui biă, mơsăm kơtang. Yua hnun, lơ̆m hơbai añăm anai, rơbung kiăng rao tơpet hĭ kiăng plai ƀiă mơsăm. Djuai ania M’nông mă hơbâo plĕ nao amăng ia, hrong hĭ hăng bơnal ƀudah gơnam pioh hrong pơkra mă pô kiăng mă hĭ abih aru ñu. Ia hơbâo ta hrong giong ñu kơñĭ kơñĭ ƀudah oai oai kiăo tui ta pioh nao hơbâo amăng ia lu hă aset.

 

Hơbâo pơtơi lĕ sa amăng hơdôm gơnam buh añăm phara mơng djuai ania M’nông.

 

Añăm hơdâo mơng hơbâo kơđuh pơtơi hơbai hrŏm hăng boh pơneh, rơbung mơsăm mơng djuai ania M’nông.

 

Mơnuih djuai ania M’nông lăi, ia hơbâo mơng kơđuh pơtơi jing ngă añăm hơbai hrŏm tañ tơsă, tơsă lik, tuč rơnuč lĕ ƀing ta huč lăng ƀăt hă aka đah mơng buh thim ngôt hra. Hlâo adih, djuai ania M’nông juăt mă lu hơbâo či hrong ia kiăng mơsin pioh hơbai mơñam pơ ala hra. Rơnuk anai, djuai ania M’nông rơngiao mơng mă hơbâo kiăng mơsin lĕ hơmâo mơn hra, ngôt, hạt nêm dong. Hăng añăm hơdâo pơkra hăng hơbâo kơđuh pơtơi, hơbai hăng boh pơneh, rơbung mơsăm, djuai ania M’nông juăt tul hăng hra dong buh nao amăng añăm. Ƀiă hra, ƀiă bôt ngôt hrŏm hăng hăng tul buh nao amăng gŏ añăm. Juăt ñu lĕ djuai ania M’nông pioh nao lu hăng ƀiă.

Hăng djuai ania M’nông, añăm anai khŏm ƀăt jơman, hơmâo anŏ ƀlĭt ƀlit mơn mơng jơman. Tơlang mơnong hơmâo hơtuk sui kiăng mih, hơmâo hăng her her, mơsăm mơsăm, mơsin mơsin samơ̆ huăi mơsin trek ôh. Añăm hơmâo hơbai mơng hơbâo kơđuh pơtơi krô lĕ añăm ƀong jơman, ƀăt, ƀong hơmâo pran biă mă mơng djuai ania M’nông ƀơi Dăk Nông.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương