Hing ang amăng hrơi: 30/5/2021

VOV4.Jarai - Añăm ƀong mơng djuai ania Êđê ƀơi tơring čar Dak Nông hmư̆ hing hloh lĕ añăm phĭ hơbai hrŏm hăng akan krô jing añăm ƀong jơman. Hrŏm hăng trong phĭ ƀudah añăm pia glai, mơnuih djuai ania Êđê ăt hơmâo dua  añăm phĭ ƀong jơman juăt hơbai hrŏm hăng akan krô, hla plum hăng añăm phĭ (añăm ƀlê).

 

Hla plum ăt ƀong pơphĭ hơmâo mơnuih djuai ania Êđê juăt hơbai ƀong. Hla plum hơbai khŏm ruah hla plum gor mriah, juăt hơbai jing añăm ia, hla plum hơnia hăng bơnga preh tơnô, hla plum hơnia hăng akan krô … Amăng anun, hla plum hơnia hăng akan krô hơbai amuñ amĕ đôč samơ̆ ƀong jơman.

 

Añăm hla plum hơnia hăng akan krô mơng djuai ania Êđê

 

Blung hlâo, hla plum kiăng hơtă săn laih anun añrŭ amăng ia pơ-iă kiăng kơ plai ƀiă phĭ laih dong dưm amăng grang brơi khŏt ia. Hơdôm sang anŏ djuai ania Êđê tơdah hlơi hor ƀong añăm pơphĭ ƀu kiăng añrŭ amăng ia pơ-iă ôh mơ̆ pao giong hơbai mơtăm. Hla plum mơtah mơda amra tul săn hrŏm hăng plăng. Hơbai ƀiă hơdôm mơnit đôč. Dưm gŏ amăng pur brơi pơ-iă, tuh ia mơmuă amăng gŏ, tă rơsun hơnia truh tơsă kơñĭ, tă akan krô găp ƀrô nao amăng gŏ. Lơ̆m akan tơsă, mơnuih djuai ania Êđê kah mơng tă hla plum laih dong akan krô añĕ dong, tă ngok hra laih dong hăng lĕ jing añăm ƀong jơman. Añăm ƀong ƀâo hiam wŏt ƀâo mơñâo mơng akan krô, ƀong jơman biă mă.

 

Añăm ƀlê (añăm phĭ) djuai ania Êđê pĕ mơng glai rưng

 

Sa añăm dong ƀong phĭ mơ̆ mơnuih djuai ania Êđê juăt hơbai hăng akan krô lĕ añăm ƀlê. Anai lĕ tui mơnuih djuai ania Êđê pơanăn sa djuai añăm čăt amăng glai rưng. Añăm ƀlê čăt pơƀut bul bul, hla dô glông, čăt dưm kơnar, hla lơ̆m mơda lăng mơtah kơñĭ. Mơnuih djuai ania Êđê juăt đŏi hơdôm tơdŭ mơda pioh hơbai añăm, hla ñu ƀong phĭ. Añăm ƀlê (añăm phĭ) ƀu kiăng hơtă săn mơ̆ pĕ glăi hơbai hlao. Añăm phĭ hơnia hrŏm hăng akan krô amăng giăm 5 mơnit laih anun tă ngok hra. Ƀu hơbai wŏt plăng tui hơbai añăm hla plum, hơbai añăm anai khŏm dưm lu hăng. Lơ̆m hơnia tơsă ƀâo hiam. Añăm phĭ ƀong jơman ƀâo hiam, ƀong moăn, phơphĭ ƀong mưn jơman biă mă.

Yua kơ juăt ƀong añăm phĭ laih dong hăng, mơnuih djuai ania Êđê lăng hla plum hăng añăm ƀlê lĕ dua añăm ƀong jơman. Lơ̆m ƀong hrŏm hăng asơi pơ-iă lăp jơman biă mă. Añăm phĭ lơ̆m mơmah amăng mơbah lôn ƀu mut. Samơ̆ lơ̆m mơmah dua, tlâo wŏt, ƀing ta kah mơng mưn mơmih rah phĭ rah. Yua anun, añăm anai ngă kơ lu mơnuih hor, phĭ samơ̆ ƀong ăt jơman mơ̆n.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương