Tơlơi adoh: Sedang

Pô adoh: Y Niă- Y Âi

Să Đak Tơlung, tơring glông Kon Braih ( Rẫy), tơring čar Kon Tum

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương