Hing ang amăng hrơi: 24/6/2021

 

VOV4.Jarai - Tom brơi (23/6), Khua dêh čar Đức yă Angela Merkel hmâo laih mông tŭ jum Khua dêh čar phrâo Libya, ơi Abdulhamid Dbeibeh – pô glăk dô̆ čuă dêh čar Đức kiăng hmư̆ mông  jơnum jar kơmar kơ Libya. Amăng mông bưp, Khua dêh čar Libya rơkâo laih jar kơmar gum djru amăng bruă ngă hơdôm khul tơhan dêh čar tač rơngiao tơbiă đuăi mơng dêh čar anai; pơhlôm bruă ruah khua tơpă amra pơphun amăng blan 12 pơ̆ anăp; ăt kah hăng pơlir hơbit hơdôm khul ling tơhan Libya, gah yŭ tơlơi git gai hrom. Dưi thâo, Khua dêh čar ơi Abdulhamid Dbeibeh dưi ruah amăng blan 3 phrâo rơgao, lom hơdôm bơnah kơdong nao rai ƀơi Libya tŭ ư bruă pơdŏng sa kơnuk kơna phrâo. Nao pơ̆ dêh čar Đức, ñu ăt iâu pơthưr mơn Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar Libya tañ ĕp lăng tơlơi phiăn ruah khua hăng ngăn drăp mă yua kơ kơnuk kơna./.

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương