Hing ang amăng hrơi: 22/1/2022

VOV4.Jarai - Lơ 21/1, anom bruă Gong phun jua pơhiăp dêh čar Việt Nam ƀơi kual Dap kơdư gum hrŏm hăng sang hră cao đẳng adôh suang tơring čar Dak Lak, kông ti TNHH man pơkra tơdrông jơlan Hoàng Nam hơmâo ƀơk gơnam brơi kơ ƀuôn Bhôk, să Yang Tao, tơring glông Lak ƀrô bơyan prap čơkă thun phrâo Nhâm Dần 2022. Giăm 100 anung gơnam, rĭm anung hơmâo 10 kĭ braih hăng prăk hơmâo jao brơi kơ hơdôm sang anŏ ƀun rin ƀơi ƀuôn Bhôk - ƀuôn ngă giang mah hăng Anom bruă Gong phun jua pơhiăp dêh čar Việt Nam ƀơi kual Dap kơdư. Abih tih rơnoh prăk jao brơi lĕ 20 klăk prăk.

 

VOV ƀơk gơnam brơi hơdôm sang anŏ ƀun rin ƀơi ƀuôn ngă giang mah

 

Ơi Y Al Trei, Khua ƀuôn Bhôk brơi thâo ƀuôn Bhôk hơmâo ngă giang mah hăng Anom bruă Gong phun jua pơhiăp dêh čar Việt Nam ƀơi kual Dap kơdư rơbêh 10 thun anai, amăng thun blan laih rơgao, truh bơyan čơkă thun phrâo, anom bruă ngă giang mah lêng kơ nao čuă jơmư, pơtrut pơsur, djru man pơdong sang hăng ƀơk brơi gơnam kơ neh met wa amăng ƀuôn. Tơlơi anai ngă kơ neh met wa hok mơ-ak hăng đăo gơnang nao pran gum pơgôp, djru tơdruă mơng anom bruă ngă giang mah brơi kơ plơi pla.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương