Hing ang amăng hrơi: 22/1/2022

 

VOV4.Jarai - Ding jum ling tơhan dêh čar Nga phrâo lăi pơthâo, Tơhan ia rơsĭ dêh čar Nga amra pơphun pơtŏp tơhan amăng blan 1 blan 2 anai, ƀơi anih bang kual mơ̆ grup tơhan ñu gơgrong ngă. Rơbêh 140 boh ƀat tô hăng 60 boh rơdêh por amra gum hrŏm bruă pơtŏp tơhan pơ anăp. Tui hăng akŏ bruă pơtŏp tơhan kơ tơhan blah ngă dêh čar Nga amăng thun 2022, bruă pơtŏp tơhan amra hơmâo ngă ƀơi hơdôm kual ia rơsĭ giăm dêh čar Nga, ăt kah hăng hơdôm kual mă bruă yôm mơng Kual ia rơsĭ Rŏng lŏn tơnah. Hơdôm bruă pơtŏp tơhan phara hơjăn amra hơmâo pơphun ƀơi ia rơsĭ Điạ Trung Hải, kual pơngŏ, ia rơsĭ Thái Bình Dương”. Him lăng amra hơmâo rơbêh 140 boh ƀat tô blah hăng ƀat tô djru tui tlôn, rơbêh 60 boh rơdêh por, 1000 anom bruă pơpkra gơnam gah tơhan hăng rơbêh 10.000 čô tơhan gum hrŏm bruă pơtŏp tơhan anai.

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương