Hing ang amăng hrơi: 16/6/2021

VOV4.Jarai - Ha hrơi hlâo kơ hơmâo mông bưp kơplah wah Khua mir sir dêh čar Nga Vladimir Putin hăng Khua mir sir dêh čar Mi Joe Biden pơphun hrơi anai lơ 16/6, tơlơi rơnuk rơnua hơmâo wai lăng kơjăp hloh ƀơi plơi prong Geneva, Thụy Sỹ, anih pơphun tơlơi jơnum hơmâo lu mơnuih pơđing hmư̆. Khua mua dêh čar Thụy Sỹ hơmâo jao kơ hơdôm rơbâo čô tơhan wai lăng mông jơnum prong anai. Đang bơnga jum dar Sang prong La Grăng, giăm dơnao ia Geneva - anih pơphun pơbưp, hơmâo arăng krư̆ bah amăng laih. Lu pơnăng war hơmâo pơgăn hĭ hăng hrĕ pơsơi. Ră anai, jar kmar glăk pơđing hmư̆ biă kơ mông jơnum anai yua dah dêh čar Mi hăng Nga lĕ dua boh dêh čar prong, gơgrong bruă amăng lu tơlơi hmư̆ hing ƀơi rŏng lŏn tơnah. Anai hơmâo lăng jing tơlơi gal prong kiăng dua bơnah pơsir hĭ tơlơi aka ƀu djơ̆ hrŏm, tơlơi ƀu mơ-ak, bơkơtuai tơpă ară kơ hơdôm tơlơi hơmâo mơ̆ dua bơnah hơdai bơ đing nao.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương