Hing ang amăng hrơi: 23/10/2021

VOV4.Jarai - Lơ 22/10, Khua anih jưh pơ ala dêh čar Việt Nam ƀơi Khon Kaen gum hrŏm hăng gong gai laih dong grup mơnuih mơnuih sang Việt Nam dŏ hơdip sui thun pơ tơring čar Nakhon Phanom pơphun mông ngă lơphet pioh hơdor glăi 45 thun hrơi akŏ pơjing tơlơi rô nao rai kơplah wah Việt Nam-Thái Lan ƀơi Plơi ngă giang mag Thái - Việt, anai lĕ plơi Mạy, anih khua mir sir Hồ Chí Minh hơmâo nao čuă amăng blan 7/1928. Đĭ pơhiăp amăng mông ngă lơphet, Khua anih jưh pơ ala dêh čar Việt Nam ƀơi Khon Kaen Chu Đức Dũng lăi pơtong: 45 thun laih rơgao, Việt Nam hăng Thái Lan hơmâo gir run pơjing tơlơi rô nao rai mơ-ak klă kơplah wah dua boh dêh čar, pơjing tơlơi ngă giang mah, đăo gơnang, luă gŭ tơdruă, bơkơnar, ba glăi tơlơi dưi hrŏm. Thái Lan ră anai jing dêh čar ngă hrŏm prong hăng dêh čar Việt Nam amăng kual ASEAN. Tui hăng Khua anih jưh pơ ala dêh čar ta Chu Đức Dũng, amăng mông pơhiăp telephôn kơplah wah dua čô Khua dêh čar Việt Nam - Thái Lan amăng blan 5 laih rơgao, dua čô khua tŭ ư hrŏm amăng bruă pơgang klin Covid-19 ră anai, dua boh dêh čar kiăng kơtưn ngă hrŏm kjăp phik, sit nik, tŭ yua, dơlăm tui, ba glăi tơlơi hơdop trơi pơđao yâo mơ-ak kơ mơnuih ƀon sang dua bơnah, gir run pơđĭ kyar sĭ mơdrô mơng dua bơnah đĭ 25 klai đôlar Mi amăng thun 2025.

Ƀrô tal anai, sa anih pơdă prưng rup rap pơdah glăi tơlơi hơdip bruă mă mơng Khua mir sir Hồ Chí Minh hăng 45 thun tô nao rai pơtom hiăp Việt Nam - Thái Lan hrŏm hăng jơnum sang čơ lăi pơthâo gơnam tam Việt Nam -Thái Lan hơmâo pơphun, pơhưč lu mơnuih đing nao.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương