Hing ang amăng hrơi: 21/4/2021

VOV4.Jarai - Sang gum hơbit djop dêh čar phrâo iâu pơthưr hơdôm bôh dêh čar kual ASEAN pơtrut hơdôm tơlơi gir run anăp nao sa jơlan gah pơsir mơ-ak klă kơ tơlơi rung răng pơ̆ dêh čar Myanmar. Tơlơi iâu pơthưr dưi ba tơbiă hlâo kơ jơnum gưl dlông ASEAN lăng nao rai amăng tivi, pơkă hlâo pơphun ƀơi plơi prong jưh jom Jakarta, dêh čar Indonesia amăng lơ 24/4 pơ̆ anăp, hăng čang rơmang amra dưi ĕp ƀuh sa jơlan gah pơsir kơ Myanmar. Khua čih pioh gah Sang gum hơbit djop dêh čar Antonio Guterres pơsit yôm tơlơi rô nao rai kơplah wah Sang gum hơbit djop dêh čar hăng hơdôm bôh dêh čar kual ASEAN, lăi rơđah bruă yôm phăn mơng khul amăng hơdôm tơlơi gir run pơtrut bruă pơtom hiăp, pơgang pơgăn tơlơi rung răng hăng pơjing tơlơi mơ-ak klă, amăng anun hmâo tơlơi ƀơi Myanmar. Ră anai Khua pơ ala mơng Sang gum hơbit djop dêh čar gơgrong bruă ƀơi Myanmar ăt glăk amăng kual mơn hăng amra tô glăi bruă pơtom hiăp khul ling tơhan Myanmar hăng hơdôm tơlơi pơkon./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương