Hing ang amăng hrơi: 5/8/2021

VOV4.Jarai - Mrô mơnuih ƀă klin Covid-19 tom brơi (4/8) amăng rŏng lŏn tơnah  truh pơ 200 klăk čô laih, hăng djuai Delta glăk ngă hŭi rơhyưt ƀơi hơdôm dêh čar glăk tlâ̆o vaccine aset. Ƀing mơnuih ƀă klin phrâo anai đĭ ƀuh ƀơi ƀiă biă mă ñu 83 amăng 240 boh dêh čar, glăk ngă anom bruă ia jrao bưp tơnap tap. Tui hăng mrô jŭ yap, hơmâo ƀiă biă mă ñu 2,6% mrô mơnuih amăng rŏng lŏn tơnah ƀă klin Covid-19, hăng mrô sit nik him lăng lu ƀiă yua kơ bruă pơčrang lăng aka ƀu klă ƀơi sa, dua boh dêh čar. Jar kmar rơngiă rơbêh 1 thun kiăng truh 100 klăk čô mơnuih ƀă klin, lơ̆m anun 100 klăk phrâo anai kơnong amăng rơbêh 6 blan đôč. Klin kheng ăt ngă djai 4 klăk 400 rơbâo čô mơnuih. Dêh čar Mi, Brasil, Indonesia, India hăng Iran dưm dưm 38% mrô mơnuih ƀă klin pơhmu hăng rŏng lŏn tơnah tui mrô jŭ yap rĭm hrơi.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương