Hing ang amăng hrơi: 24/6/2022

VOV4.Jarai - “Prang glăk dong ƀơi anăp kơ tal hơđuh đĭ klin Covid-19 phrâo mơng djuai klin Omicron anun lĕ djuai BA.4 hăng BA.5, tal blung a ƀuh mơnuih ƀă klin hăng mrô mơnuih ƀă amăng sa hrơi lu biă mă amăng 2 blan laih rơgao hăng rơbêh 95.000 čô mơnuih”. Anai lĕ tơlơi pơhŭi hlâo mơng Nai tha prin kơsem min klin kman Alain Fischer - Mơnuih apăn akŏ gơnong bruă tlâ̆o ia jrao pơgang dêh čar Prang phrâo anai lăi pơthâo. Pơhiăp amăng gong pơdah rup Phranh (France) 2, Nai tha prin Alain Fischer lăi pơtong, klin glăk hơđuh glăi dong amăng dêh čar hăng iâu pơthưr hơdôm anom bruă bơdjơ̆ nao pơwŏt glăi ngă tui hơdôm tơlơi pơkă anun lĕ truă akhăn gôm ƀô̆ lơ̆m đĭ amăng rơdêh pơgiăng hyu tuai hăng lơ̆m tơbiă hyu gah rơngiao. Mrô mơnuih phrâo ƀă klin ƀơi Prang glăk lu tui dong mơng rơnuč blan 5 laih rơgao, hăng mrô mơnuih ba nao đih pơ sang ia jrao đĭ kơtang amăng 3 hrơi laih rơgao, hăng 14.334 čô, anai lĕ mrô lu hloh amăng 3 wŏt hrơi tơjuh giăm anai.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương