Hing ang amăng hrơi: 24/6/2022

VOV4.Jarai - Hrom hăng bruă pơgang jơlan guai dêh čar ataih rơbêh kơ 141 km giăm hăng tơring čar Mondulkiri, dêh čar Kur, ling tơhan pơgang guai dêh čar tơring čar Daknông hmâo laih lu bruă mă mơnuih mơnam tŭ yua. Ƀu djơ̆ kơnong kơ gum hrom pơdŏng bruă kơđi čar ƀơi 7 bôh să guai dêh čar ôh mơ̆, djru mơnuih ƀôn sang pơđĭ kyar bơwih ƀong – mơnuih mơnam, ling tơhan pơgang guai dêh čar tơring čar Daknông dô̆ ngă bruă pơtom hiăp, djru ngă kơjăp tui tơlơi giăng mah, gum hrom kơplah wah dua bôh dêh čar.

           

Čơtlăm mơmot, yang hrơi lê̆ gah tlôn hơdôm ruăi čư̆ gah guai dêh čar Kur, Đại úy Tôn Đức Thái – Kơ-iăng Khua apăn bruă kơđi čar Puih kơđông pơgang guai dêh čar Bah amăng jang Thuận An (Ling tơhan pơgang guai dêh čar tơring čar Daknông) hrom hăng sa dua čô ling tơhan hyu pel ĕp glăi tal rơnuč hrom hăng 2 ring bruă sang dô̆ “gum hrom hơbit” kiăng hmao ƀơk amăng blan 6/2022. Anun lĕ gơnam brơi yua kơ Ling tơhan pơgang guai lŏn ia tơring čar Daknông hăng Jơnum min djop djuai ania mơnuih mơnam dêh čar Việt Nam tơring čar hmâo ƀơk laih kơ sang anô̆ ơi Y Sa Ly Môn hăng sang anô̆ yă H’ Piơk – 2 bôh sang anô̆ ƀun rin (djuai ania Bơnông) ƀơi ƀôn Sar Pa, să Thuận An, tơring glông Dăk Mil. Hrom hăng prăk mă yua 100 klăk prăk yua kơ 2 bôh puih kơđông djru, mơnuih apăn bruă, mơnuih mă bruă tơhan Puih kơđông pơgang guai Bah amăng jang Thuận An, Keh prăk mơnuih ƀun rin să Thuận An dô̆ djru 15 klăk prăk hăng gum hrom hrơi bruă kiăng djru 2 bôh sang anô̆ pơkra sang dô̆. Đại úy Tôn Đức Thái brơi thâo, rơngiao kơ bruă pơdŏng sang, anom bruă dô̆ lu bruă mă pơkon tŭ yua biă.

           

“Biă ñu, amăng hơdôm thun rơgao, ngă tui hơdră pơtrun mơng Ling tơhan pơgang guai dêh čar, puih kơđông hmâo čơkă gum djru ba lu čơđai sang hră amăng să. Hăng tơlơi gum hơgôp prăk blan mơng mơnuih apăn bruă, mơnuih mă bruă tơhan kiăng djru ƀing čơđai sang hră, amăng anun hmâo čơkă rông ba sa cô čơđai hăng djru ba 6 čô čơđai. Puih kơđông ăt gum hrom mơn hăng hơdôm jơnum min, gơnong bruă, khul grŭp pok pơhai hơdôm hơdră djru mơnuih ƀôn sang hrŏ trun ƀun rin, bơhmutu ñu kah hăng jơlan hơdră “rơmô pioh djuai kơ mơnuih ƀun rin”, “rông be pơplih nao rai”, ngă gal brơi kơ mơnuih ƀôn sang pơđĭ kyar bơwih ƀong, hơđong tơlơi hơdip mơda, hrưn đĭ tơtlaih mơng ƀun rin”.

           

Ling tơhan pơgang guai dêh čar gum hrom gong gai plơi pla ƀơk sang dô̆ hơdor tơngiă kơ sang anô̆ yă H’ Piơk (rŭp Phan Tân – Hră pơhing Daknông)

Ngă tui bruă mă ƀơi să, amăng hơdôm thun rơgao, Puih kơđông pơgang guai dêh čar Bah amăng jang Thuận An hmâo pok pơhai laih Jơlan hơdră pơdŏng bruă kơđi čar ƀơi să, djru pơdŏng hơdôm khul grŭp wai lăng mă pô hơdôm bôh plơi pla, ala ƀôn kơjăp kơtang, pơtrut pơđĭ kyar bơwih ƀong – mơnuih mơnam. Rơđah biă ñu, Puih kơđông hmâo pơkiăo nao laih mơnuih gum hrom gưl Ping gah, ră anai lĕ Khua Grŭp pơkă tơlơi phiăn Khul pơ ala mơnuih ƀôn sang să Thuận An; 10 čô mơnuih ping gah gum hrom jơnum ƀơi hơdôm khul amăng plơi pla, 37 čô gơgrong djru ba hơdôm bôh sang anô̆.

           

Thượng tá Phan Quốc Tuấn – Khua Puih kơđông pơgang guai dêh čar Bah amăng jang Thuận An brơi thâo, amăng hơdôm thun rơgao, puih kơđông lăng ba na nao bruă pơtom hiăp mơnuih ƀôn sang. Gơgrong hlâo kơ gưl ping gah, gong gai plơi pla, khul grŭp hyu mă bruă mơng Ping gah tơring glông, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Dăk Mil, hrom hăng hơdôm khul kông ang, khul ling tơhan, pơgang guai dêh čar... čuă hăng brơi gơnam tam kơ mơnuih ƀôn sang hăng khul pơgang guai dêh čar tơring čar Mondulkiri, dêh čar Kur. Phrâo anai, grŭp mơnuih apăn bruă tơring glông Dăk Mil hrom hăng ling tơhan pơgang guai dêh čar hmâo nao čuă hăng hơ-ư̆č hmưi tết tui phiăn juăt Chol Chnăm Thmay ƀơi tơring glông Pechr Chenda, tơring čar Mondulkiri. Puih kơđông ngă gal brơi kơ mơnuih ƀôn sang amăng kual guai dêh čar, biă ñu lĕ ƀơi 2 bôh ƀôn Sapa hăng Bu Dăk, să Thuận An găn nao rai čuă gop djuai ƀơi să Bu Sa Ra, tơring glông Pechr Chenda, tơring čar Mondulkiri (dêh čar Kur).

           

“Kơnong kơ să Thuận An hmâo rơbêh kơ 150 bôh sang anô̆ hmâo tơlơi rô nao rai gop djuai, kơnung djuai gah kơdih. Mơnuih ƀôn sang juăt găn nao rai; yap wot ta nao pơ̆ dêh čar gơyut hăng ăt kah hăng gơyut rai pơ̆ ta amăng hơdôm tal jơnum ngui, tết mơng hơdôm bôh sang anô̆. Puih kơđông ăt ngă gal brơi mơn, pơtô brơi, lăi pơhing kiăng mơnuih ƀôn sang nao rai djơ̆ tơlơi pơkă mơng tơlơi phiăn; ngă gal brơi tơlơi rô nao rai jê̆ giăm kơplah wah mơnuih ƀôn sang dua bơnah guai dêh čar. Mơng anun ăt ngă klă mơn bruă wai lăng pơgang guai dêh čar. Rơgao kơ mơnuih ƀôn sang, ƀing gơmơi thâo lu tơlơi pơhing djru kơ bruă wai lăng pơgang guai dêh čar mơng puih kơđông.”

           

Tơring čar Daknông hmâo jơlan guai dêh čar ataih rơbêh kơ 141 km giăm hăng tơring čar Mondlukiri, dêh čar Kur. Anih anom pơdŏng puih kơđông mơng ling tơhan pơgang guai lŏn ia rôk tui 7 bôh să guai dêh čar, hăng 32 djuai ania adơi ayong dô̆ hơdip mơda gah 4 bôh tơring glông giăm hăng 4 bôh să mơng 2 bôh tơring glông Pét Chăn Đa hăng Ô Răng gah tơring čar Mondulkiri, dêh čar Kur.

           

Ƀirô git gai Ling tơhan Puih kơđông pơgang guai dêh čar tơring čar Daknông gơgrong hlâo na nao pơphô brơi kơ Ping gah tơring čar, Jơnum min mơnuih ƀôn sang ngă tui klă bruă pơtom hiăp mơnuih ƀôn sang, pơtom hiăp pơgang lŏn ia. Hơdôm hrơi klin ruă Covid-19 ngă tơnap, tơring čar Daknông hmâo pơphun laih lu grŭp nao čuă, brơi gơnam tam, amăng anun hmâo gơnam ƀong huă, gơnam mă yua gah ia jrao kiăng pơgang pơgăn klin Covid-19. Phrâo anai hloh, tơdơi kơ klin ngă dưi wai lăng, lu grŭp hyu mă bruă mơng tơring čar Daknông hmâo nao čuă tơring čar Mondulkiri hăng hơ-ư̆č hmưi Tết tui phiăn juăt Chol Chnam Thamay. Tui hăng Đại tá Phan Quý Vỹ - Kơ-iăng Khua git gai Ping gah Ƀirô git gai Ling tơhan Puih kơđông pơgang guai dêh čar tơring čar Daknông, bruă pơtom hiăp hmâo djru yôm phăn bruă ngă kơjăp tui tơlơi giăng mah, gum hrom kơplah wah dua bơnah lăi hrom hăng dua tơring čar Daknông – Mondulkiri lăi ha jăn; biă ñu hruă kơjăp pran jua gum hrom hơbit mơng mơnuih ƀôn sang 2 bôh dêh čar ƀơi glông guai dêh čar.

           

“Ră anai glăk pok pơhai jơlan hơdră ngă adơi ayong kơplah wah hơdôm bôh Puih kơđông hăng hơdôm bôh anom bruă khul ling tơhan dêh čar Kur, hăng glăk pơtrut ngă adơi ayong kơplah wah hơdôm bôh plơi 2 bơnah guai dêh čar. Ping gah tơring čar hmâo črâo ba hăng Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar ăt hmâo laih kơčăo bruă, hơdôm bôh tơring glông guai dêh čar hăng hơdôm puih kơđông pơgang guai glăk pok pơhai. Hrom hăng anun kĭ pơkôl jơlan hơdră gum djru bơnah gah gơyut pơđĭ kyar bơwih ƀong, bôh thâo – pơtô pơhrăm. Bơhmutu ñu kah hăng jơlan hơdră “Čung tơkai adơi nao sang hră”, Ling tơhan pơgang guai dêh čar tơring čar Daknông djru 12 ƀơi Kur, rim blan rim čơđai dưi djru 500 rơbâo prăk, hăng rông ƀing čơđai nao sang hră truh kơ hrăm giong gưl 3. Hluai tui bruă ngă adơi ayong amra pơtô pơhrăm gru grua phiăn juăt; gum pran hrom 2 bơnah pơgang rơnuk rơnua guai dêh čar mơ-kă klă, giăng mah, gum hrom pơđĭ kyar”./.

Quốc Học, Y Sưng: Čih – Siu H’ Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương