Hing ang amăng hrơi: 24/7/2021

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (23/7), Khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ git gai jơnum hăng djop ding jum, gơnong bruă bơdjơ̆ nao kiăng kơ lăng glăi tong ten bruă mă, tơlơi găn rơgao amăng hơdôm hrơi pơphun jơnum tơdơi kơ 4 hrơi mă bruă blung a. Mơng pơčrông sai amăng mông jơnum tal anai, amăng hrơi blan klin Covid-19 glăk ngă tơnap tap ƀơi lu tơring čar, ƀôn prong, lu khua mua rơkâo Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar đing nao ngă tui hơdôm tơlơi pơsit, tơlơi črâo trun mơng Ding jum kơđi čar, hơdôm tơlơi pơtrun mơng Khul apăn bruă Ping gah kiăng kơ gum hrŏm hăng Kơnuk kơna amăng bruă pơgang klin Covid-19. Khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang ơi Vương Đình Huệ tŭ ư, Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar amra ƀu pơtrun tơlơi pơsit hơjăn kơ bruă pơgang klin Covid-19 samơ̆ amra lăi pơthâo Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar pơhrua sa, dua hơdră bruă amăng jơnum tal blung a anai. Kơnuk kơna amra pơjing hră mơ-it, anom bruă amăng Ƀirô Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar amra pel ĕp hlâo kơ mơ-it Khua pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar  sem lăng, pơgôp hiăp hăng ba boh tơhnal anai amăng tơlơi pơsit hrŏm amăng jơnum tal blung a anai, laih anun rơkâo tơlơi dong yua amăng rơnuč tal jơnum anai.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương