Hing ang amăng hrơi: 17/6/2021

 

VOV4.Jarai - Ră anai dêh čar ta dŏ kơƀah lu vaccine biă mă đah mơng dưi pơgang klin kơ abih bang. Pơhmao mă tơlơi kiăng tlâ̆o vaccine mơng mơnuih ƀon sang, ƀơi plang internet hơmâo lu tơlơi jak iâu anom bruă, anom bơwih ƀong blơi vaccine pơgang klin Covid-19 ƀudah tlâ̆o brơi kơ mơnuih mă bruă, ƀing ngă gŏp bơwih ƀong...Kiăng huăi hơmâo arăng pơƀlor mă tlâ̆o vaccine pơgang Covid-19, ƀu thâo rơđah jrao mơng hơpă, ƀu klă, Ding jum ia jrao pơtă hlâo mơnuih ƀon sang anăm mă yua ôh vaccine ƀing ta ƀu thâo. Ding jum ia jrao pơtă hlâo kơ hơdôm tơring tơrang, anom bơwih ƀong, khul grup kơnuk kơna kiăng blơi vaccine pơgang Covid-19 kiăng pơhiăp tom rơđah hăng anih pơkra vaccine, anăm blơi mơng pô hyu mơdrô brơi ôh. Djŏp djuai vaccine pơgang Covid-19 hơmâo yua ƀơi Việt Nam khŏm hơmâo Ding jum ia jrao brơi kah mơng dưi, pioh mă yua ječ ameč amăng mông pơgang klin. Ding jum ia jrao ăt lăi mơn: Vaccine hơmâo tlâ̆o brơi đôč kơ mơnuih ƀon sang. Yua hnun, mơnuih ƀon sang ƀing ta kiăng hơđong pran jua, tơguăn arăng iâu tlâ̆o kah mơng nao tlâ̆o. Laih dong kiăng kơđiăng hăng tơlơi jak iâu, plư kiăng blơi vaccine pơgang Covid-19 ƀơi plang internet, amăng tin nhắn hăng tơlơi pôr pơthâo ngă pơhưč pơkŏn.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương