Hing ang amăng hrơi: 19/6/2021

VOV4.Jarai - Lơ 18/6, Ding jum pơtô pơhrăm pơphun jơnum lăng nao rai amăng tivi đơ đam dêh čar ta klah čun 8 thun ngă tui Akô̆ bruă “Pơdŏng mơnuih mơnam pơhrăm mơng thun 2012-2020”. Amăng mông jơnum, khua pơ ala hơdôm Ding jum, gơnong bruă bơdjơ̆ nao hăng hơdôm tơring čar, ƀôn prong hmâo lăi laih lu tơlơi găn rơgao yôm, hơdôm anô̆ akă gal amăng pok pơhai hơdôm bôh yôm mơng rơwang bruă, hrom hăng anun ba tơbiă hơdôm jơlan gah pơsir kiăng bruă pok pơhai akô̆ bruă 2021-2030 ba glăi bôh tơhnal hăng sit nik hloh. Akô̆ bruă “Pơdŏng mơnuih mơnam pơhrăm 2012-2020” ba tơbiă 4 tơhnal pơkă phun, tơdơi kơ 8 thun ngă tui, hmâo 2 tơhnal pơkă ngă giong lĕ: Pơsir tơlơi ƀu thâo hră hăng pơtô hră; hăng tơhnal pơkă pơhrăm kiăng ngă giong bôh thâo hơdip mơda, pơdŏng tơlơi hơdip pô hăng khul mơnuih jai hrơi jai yâu mơ-ak hloh. Tơdơi kơ 8 thun pok pơhai, akô̆ bruă hmâo laih tơlơi pơplih amăng tơlơi pơmin mơng hơdôm plơi pla, mơng anun ngă giong glông bruă pơtô pơhrăm mơng anet kiăng ngă tui bruă pơhrăm na nao kơ djop mơnuih. Khua Ding jum pơtô pơhrăm, ơi Nguyễn Kim Sơn ăt brơi thâo mơn, pơ̆ anăp anai, Ding jum amra pel ĕp glăi kiăng pơsit bôh tơhnal hơdră bruă mă mơng hơdôm bôh anom pơtô brơi mơnuih hrăm akă truh kih, anom pơhrăm brơi plơi pla, hơkrŭ đĭ rim bôh than gum hrom pơđĭ kyar mơnuih mơnam pơhrăm./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương