Hing ang amăng hrơi: 19/6/2021

VOV4.Jarai - Tơdơi kơ 2 hrơi ječ ameč prăp lui, mơguah 19/6, ƀôn prong Hồ Chí Minh pơphun pok pơhai bruă tlâ̆o vaccine pơgang klin Covid-19 prong hloh mơng hlâo truh kơ ră anai. Anai lĕ mrô vaccine 836.000 liều phrâo dưi hmâo Kơnuk kơna pơpha brơi kơ ƀôn prong Hồ Chí Minh. Ƀôn prong Hồ Chí Minh amra pơphun tlâ̆o vaccine 836.000 liều amăng rơwang mơng 5-7 hrơi, pơphun mơng lơ 19/6, hăng 1.000 bôh anih anom tlâ̆o vaccine. Ƀôn prong iâu pơhrui khul mơnuih mơng hơdôm bôh anom gah Ding jum ia jrao amăng ƀôn prong, hơdôm bôh sang ia jrao prong ƀôn prong, quận, tơring glông; hơdôm bôh anom sang ia jrao mơnuih ƀôn sang, anom ia jrao, sang ia jrao să phường... kiăng djơ̆ rơnoh bruă ba tơbiă. Ră anai Gơnong bruă ia jrao ƀôn prong hmâo pơdŏng laih năng ai ñu 500 grŭp tlâ̆o jrao pơgang hlôm hlâo ƀơi hơdôm bôh sang ia jrao prong, anom ia jrao, prăp lui gơnam măi mok, gơnam tam anih anom kiăng pok pơhai tlâ̆o pơgang kơ hơdôm mơnuih tui tơlơi pơkă. ƀôn prong Hồ Chí Minh ăt glăk pơphun pơhrăm pơhlôm tlâ̆o pơgang kơ hơdôm mơnuih nao tlâ̆o jrao pơgang./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương