Hing ang amăng hrơi: 23/6/2021

VOV4.Jarai - Đĭ pơhiăp amăng mông pioh hơdor glăi 80 hrơi blah dưi phát xít Đức mơng ling tơhan Liên Xô (22/6/1941), Khua mir sir Nga ơi Vladimir Putin pơpŭ ƀing tơhan sông kơtang amăng rơnuk blah wang prong tal 2, laih dong iâu pơthưr kiăng gir run kơtưn pơhlôm rơnuk rơnua amăng kual Mi kô̆. 80 thun đưm hlâo adih, lơ 22/6/1941, phát xít Đức pơphun blah ngă hăng ling tơhan Liên Xô mơ̆ ƀu lăi pơthâo hlâo, pok blung lĕ tal kơsung blah Vệ Quốc hing ang mơng mơnuih djuai Xô Viết pơkiăo đuăi tơhan phát xít hăng dưi pơklaih rơngai kual Mi kô̆.

Hlâo anun, amăng tơlơi pơhăp čih amăng hră pơhing Thời đại (Die Zeit) dêh čar Đức, Khua mir sir Nga ơi Vladimir Putin lăi pơtong, mah hơmâo lu tơlơi gir run kiăng pơsir hĭ tơlơi sat răm mơng rơnuk blah wang, samơ̆ ăt kiăng pơpŭ kơ ling tơhan Liên Xô lĕ ƀing mơnuih sông kơtang djai pơsăn drơi kiăng kơ ba glăi tơlơi rơngai. 

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương