Hing ang amăng hrơi: 4/12/2021

VOV4.Jarai - Tlam lơ 3/12, ƀơi Hà Nội, Anom pơtô bruă Ping gah dêh čar pơphun Jơnum pok pơhai ngă tui tơlơi pơsit mơng Khul git gai Ping gah kơ bruă ruah mơnuih apăn bruă. Amăng mông jơnum, Khua anom bruă ruah mơnuih apăn bruă, Anom pơtô bruă Ping gah dêh čar lăi pơthâo Tơlơi pơsit mơng Khul git gai Ping gah ruah ơi Trần Thanh Lâm, Khua anom bruă pôr pơhing - Čoh hră pơhing, Anom pơtô bruă Ping gah dêh čar ngă Kơ-iăng Khua anom pơtô bruă Ping gah dêh čar, ngă rah bruă čoh hră pơhing. Jao tơlơi pơsit hăng jao bruă brơi Kơ-iăng Khua anom pơtô bruă dêh čar, Khua anom pơtô bruă Ping gah dêh čar Nguyễn Trọng Nghiã đăo gơnang hăng tơlơi gơgrong, bruă jao, ơi Trần Thanh Lâm amra tŏ tui ngă bruă, hrăm tui anŏ phrâo kiăng kơ djơ̆ hăng tơlơi đăo gơnang mơng Ping gah, Ding jum kơđi čar, Khul git gai Ping gah hăng Khua mua amăng Anom pơtô bruă Ping gah dêh čar.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương