Hing ang amăng hrơi: 23/10/2021

VOV4.Jarai - Ƀirô Kremlin brơi thâo, bruă  NATO pơsit tŭ yap hơdră bruă phrâo kiăng kơ đing nao dêh čar Nga brơi ƀuh, tơlơi pơsit lui hĭ rô nao rai hăng Khul anai mơng dêh čar Nga lĕ bruă lăp djơ̆ biă mă. Pô pơtruh hiăp mơng Ƀirô Kremlin, ơi Dmitry Peskov pơhiăp hăng ƀing mă tơlơi pơhing phrâo, Nga aka ƀu pơmĭn tơlơi klă hiam mơng NATO ôh. Nga thâo rơđah Khul anai akŏ pơjing ƀu djơ̆ yua kơ tơlơi rơnuk rơnua mơ̆ lĕ Khul bơkơdong glăi Nga. Yua anun, ƀu kiăng rô nao rai pơtom hiăp hăng NATO. Tơlơi rô nao rao kơplah wah Nga hăng NATO sat tui tơdơi kơ bruă pơmut Crimea hrŏm hăng tơlơi rung răng ƀơi Ukraine. Mơng anun truh ră anai, tơlơi rô nao rai dua bơnah hơmâo pơ ala nao rai hăng tơlơi bơhtơhmal, pơkiăo đuăi khua mua pơtom hiăp hăng jăm ƀuah tơdruă yua tek rơwek nao bruă dua bơnah, hăng bruă plĕ hră. Nga pơsit lui hĭ rô nao rai hăng NATO. Ră anai dua bơnah lêng kơ prap lui hơmâo hơdră bruă phrâo kiăng kơ pơ ala glăi.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương