Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai- Khua čih pioh NATO ơi Jens Stoltenberg lơ 27/7 brơi thâo, Khul anai amra djru brơi Afghanistan tơdơi kơ ling tơhan jar kmar ruk đuăi mơng dêh čar anai. Amăng Stwitter, ơi Jens Stoltenberg brơi thâo, ñu hơmâo hiăp bit hăng Khua mir sir Afghanistan Ashraf Ghani. Dua bơnah pơsit tong, kơđi ƀơi Afghanistan ăt glăi tơnap tap lơ̆m Taliban pơgô̆ na nao kơ Gong gai ƀơi plơi prong jưh jom Kabul. Khua čih pioh ơi Stoltenberg lăi pơtong, NATO amra djru brơi Afghanistan, hơmâo djru gơnam, prăk kak, hăng ling tơhan laih dong pơtop hrăm ling tơhan. Pơ anăp anai, tơhan Taliban amra pơphun kơsung blah hăng sua mă hơdôm tơring glông  laih dong hơdôm tơring čar tơdơi kơ Khua mir sir Mi ơi Joe Biden tơlơi lăi pơthâo amăng blan 4 mơng Mi lĕ amra ruk đuăi abih ling tơhan tơbiă mơng dêh čar anai amăng blan 9, pơđut hĭ bruă wai lăng giăm 20 thun ƀơi Afghanistan.

Siu Đoan: Poblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương