Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai - Khua Ding jum Khul ling tơhan Mi Lloyd Austan truh pơhiăp pơkôl Mi amra gum hrom Khač gir run pơsir hơdôm tơlơi lông hrom, amăng mông tơlơi rô nao rai dua bơnah ƀu mơ-ak. Amăng tơlơi pơhiăp ƀơi dêh čar Singapore, ơi Austin lăi nao bruă ĕp sa tơlơi rô nao rai hơđong hăng Khač amăng anun dưi pơjing tơhnal gal kơ dua bơnah ngă plai ƀiă tơlơi ƀu mơ-ak. Khă hnun hai, tui hăng Khua Ding jum khul ling tơhan Mi, dêh čar anai amra ƀu pơpư̆ ôh lom bôh tŭ yua hmâo tơlơi pơhuĭ. Amăng tơlơi pơhing bơdjơ̆ nao, lom lơ 26/7, ƀơi plơi prong Thiên Tân, Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Khač Vương Nghị hmâo tŭ jum Kơ-iăng Khua ding jum pơtom hiăp Mi Wendy Sherman glăk dô̆ čuă, amăng anun dua bơnah hmâo pơsit pơtrut bơkơtuai na nao./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương