Hing ang amăng hrơi: 22/1/2022

VOV4.Jarai - Khua ding jum pơtom hiăp Mi ơi Antony Blinken lơ 21/1 hơmâo bưp Khua ding jum pơtom hiăp Nga ơi Sergey Lavrov ƀơi Geneve (Thụy Sỹ) kiăng kơ bơkơtuai kơ bruă pơgang rơnuk rơnua, amăng anun hơmâo kơđi ƀơi Ukraine. Khua ding jum dua bơnah tŭ ư amra tŏ tui bơkơtuai kơ bruă anai. Đĭ pơhiăp amăng mông jơnum hăng ƀing mă tơlơi pơhing phrâo tơdơi kơ mông bưp, Ơi Blinken brơi thâo ñu nao pơ Geneve tơdơi kơ lu wŏt bơkơtuai kơplah wah ƀing khua ding jum pơtom hiăp Mi - Nga amăng rơwang hrơi tơjuh hlâo anun amăng jơnum bơkơtuai hơđong bruă ngă hrŏm, tal jơnum Khua mua NATO-Nga, hăng mông jơnum Khul pơgang rơnuk rơnua hăng ngă hrŏm kual Mi kô̆ kơ tơlơi rung răng ƀơi Ukraine kah hăng hơdôm bruă kjăp dong pơgang rơnuk rơnua amăng kual Mi kô̆. Tui ơi Blinken, gah Mi hơmâo ba tơbiă sa, dua tơlơi rơkâo kơtưn pơhlôm rơnuk rơnua hăng hơdôm bruă mơ̆ dua bơnah hơmâo tơlơi pơmĭn djơ̆ hrŏm.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương