Hing ang amăng hrơi: 4/12/2021

VOV4.Jarai - Hơdôm bruă lăi pơthâo gưl dlông blung a kơ kual Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương kơplah wah Mi hăng Khul pơlir hơbit kual EU hmâo pơphun ƀơi plơi prong jưh jom Washington lơ 3/12. Dua bơnah leng kơ pơdah pran jua dŏng yua hăng sa Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mơng pô, hrom hăng anun pơsit tơlơi pơmin gum hrom tơdruă hăng hơdôm bơnah kiăng djru sa Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mơ-ak klă hăng pơhư prong hluai tui pơpŭ tơlơi phiăn hăng hơdôm bôh yôm tơlơi tơpă, hrom hăng anun djru ngă hơđong, rơnuk rơnua hăng pơđĭ kyar kơjăp mơng kual. Mi hăng EU gum hrom bôh tŭ yua bruă kơtưn amăng bruă ƀơi kual Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hluai tui tơlơi yôm hăng bôh tŭ yua hrom hăng hơdai bơdŏng yua hơdôm jơlan gah bruă mă hluai tui tơlơi phiăn pơkă./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương