Hing ang amăng hrơi: 25/9/2021

 

VOV4.Jarai - Dêh čar Mi amra gum hrŏm hăng Triều Tiên amăng bruă pơčeh phrâo pơjing rai tơlơi đăo gơnang, wơ̆t hăng djru tơlơi khăp pap. Anai lĕ tơlơi pơsit mơng ơi Mark Lambert, Kơ-iăng khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Mi gơgrong bruă gah Triều Tiên hăng Japan ba tơbiă ƀơi mông jơnum bơkơtuai yua dêh čar Mi pơphun. Ơi Mark Lambert lăi glăi dêh čar Mi amra nao pơpă tŭ mơn či pơhiăp tom hăng Triều Tiên mơ̆ ƀu hơmâo tơlơi pơgô̆ hơget ôh, amra pơčeh phrâo pơjing tơlơi đăo gơnang hiam hăng Triều Tiên. Laih dong ƀuăn djru ba tơlơi khăp pap kơ Triều Tiên mah bruă lui put ayuh mơng Triều Tiên hiư̆m pă. Ơi Mark Lambert brơi thâo dong, tơdah Triều Tiên kiăng hơmâo jar kmar tŭ ư hăng hơmâo tơlơi bơwih ƀong klă hloh pơ anăp anai, khŏm kiăng dŏ bơkơtuai hăng Mi, pơdơi hĭ bruă đao lăng đôč đah mơng hơmâo tơlơi pơplih hiam.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương