Hing ang amăng hrơi: 24/7/2021

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 23/7, Lâm Đồng hơmâo dong 2 čô mơnuih ƀă klin lĕ ƀing mơnuih rơdêh, hăng ƀing djru mơgăt rơdêh pơgiăng gơnam tam mơng ƀôn prong Hồ Chí Minh. 2 čô mơnuih phrâo ƀă klin lĕ mơnuih ƀă mrô 78.434, 78.435, lĕ ƀing mơgăt rơdêh, ƀing djru kiăo tui mơgăt rơdêh, ƀing gơñu lêng glăi mơng ƀôn prong Hồ Chí Minh. Tơdơi kơ ƀuh 2 čô mơgăt rơdêh, ƀing djru kiăo tui mơgăt rơdêh  ƀă klin Covid-19, gơnong bruă ia jrao tơring čar Lâm Đồng hơmâo tơlơi lăi pơthâo ječ ameč kiăng ĕp mơnuih jê̆ giăm ƀơi hơdôm anih ƀing pô anai găn nao amăng tơring glông Đức Trọng hăng plơi prong Bảo Lộc.

 

 

Laih dong, hơdôm anom bruă bơdjơ̆ nao amăng tơring čar ăt ječ ameč kiăo tui ĕp ƀing mơnuih F1, F2, ƀing jê̆ giăm hăng ƀing ƀă klin. Ră anai phrâo ĕp ƀuh 14 čô mơnuih lĕ F1 hăng 50 čô mơnuih F2, amăng anun lu hloh lĕ ƀing mơnuih mă bruă ƀơi đang pla añăm tơring glông Đức Trọng. Yua anun, truh yang hrơi lơ 23/7, Lâm Đồng hơmâo abih bang 28 čô mơnuih ƀă klin Covid-19, amăng anun hơmâo truh pơ 10 čô mơnuih lĕ ƀing mơgăt rơdêh.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương