Hing ang amăng hrơi: 5/8/2021

VOV4.Jarai - Gơnong bruă ia jrao tơring čar Lâm Đồng glăk čih anăn mơnuih hăng ba tơbiă kơčăo bruă pok pơhai tlâ̆o vaccine pơgang klin Covid-19 tal 5 ƀơi tơring čar, hăng abih bang mrô giăm truh 36.000 liều. Hăng tơhnal pơkă pơgang, pơgăn klin Covid-19 hăng bruă mă yua vaccine kơ hơdôm mơnuih tui Tơlơi pơtrun pơsit 21 mơng Kơnuk kơna.

Lâm Đồng pơphun tlâ̆o vaccine tal 5 kơ mơnuih ƀôn sang ƀơi tơring čar     

Amăng anun, đing nao 100% mrô mơnuih hmâo tlâ̆o ară tal sa hăng 95% mrô mơnuih amra ƀă klin prong hloh truh hơdôm rơnoh tô̆ tui dưi tlâ̆o pơgang ară tal sa kơ mơnuih ƀôn sang ƀơi tơring čar. Tui hăng Gơnong bruă ia jrao tơring čar Lâm Đồng, bruă tlâ̆o pơgang klin tal 5 him lăng dưi pơphun amăng 2 tal hăng ngă giong amăng blan 8/2021. Kiăng bruă tlâ̆o jrao pơgang pơhlôm, hơđong hăng pơhlôm bruă pơgang, pơgăn klin, bruă tlâ̆o pơgang pơphun ƀơi hơdôm anih anom ngă tui tlâ̆o pơgăng hmâo lăi pơthâo djop tơlơi kiăng tlâ̆o pơgang amăng tơring čar, anun lĕ: Sang ia jrao prong tơring čar, Sang ia jrao prong II Lâm Đồng, Sang ia jrao prong Hoàn Mỹ Đà Lạt, Anom wai lăng tơlơi duam ruă tơring čar Lâm Đồng hăng Anom ia jrao 12 bôh tơring glông, plơi prong amăng tơring čar./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương