Hing ang amăng hrơi: 24/6/2021

Ƀơi tơring čar Kontum

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ̆i đưn, čơtlăm adai pơ-iă tơ̆i đưn, čơtlăm mơmot hăng mlăm hmâo hơjan, hơjan huar raih daih.

Angin pưh mơng yŭ nao gah yŭ dơnung mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29 – 31 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Gialai

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ̆i đưn, čơtlăm adai pơ-iă tơ̆i đưn, čơtlăm mơmot hăng mlăm hmâo hơjan, hơjan huar raih daih.

Angin pưh mơng yŭ nao gah yŭ dơnung mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Gah Pleiku 28 –30 đô̆ C; gah Čeoreo 32 – 34 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 19 – 21 đô̆ C; gah Čeoreo 23 – 25 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Daklak

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ̆i đưn, čơtlăm mơmot hăng mlăm hmâo hơjan, hơjan huar raih daih, hmâo anih hơjan găp ƀrô.

Angin pưh mơng yŭ nao gah yŭ dơnung mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29 – 31 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Daknông

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ̆i đưn, čơtlăm mơmot hăng mlăm hmâo hơjan, hơjan huar raih daih, hmâo anih hơjan găp ƀrô.

Angin pưh mơng yŭ nao gah yŭ dơnung mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 – 30 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ̆i đưn, čơtlăm mơmot hăng mlăm hmâo hơjan, hơjan huar raih daih, hmâo anih hơjan găp ƀrô.

Angin pưh mơng yŭ nao gah yŭ dơnung mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 – 29 đô̆ C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 23 – 25 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 19 – 21 đô̆ C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 15 – 17 đô̆ C

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương