Hing ang amăng hrơi: 24/6/2022

 

Ƀơi tơring čar Kon Tum

Kơnam pơblih truh lu gơnăm, tơhrơi pơđiă, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan raih daih

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3

Ayuh hyiăng tơhrơi: 30– 32 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Gia Lai

Kơnam pơblih truh lu gơnăm, tơhrơi pơđiă, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan raih daih

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3

Ayuh hyiăng tơhrơi:  29- 31 đô̆ C; kual gah ngŏ 33-35 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm:  20 – 22 đô̆ C; kual gah ngŏ  23– 25 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Dak Lak

Kơnam pơblih truh lu gơnăm, tơhrơi pơđiă tơ̆i đưn, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan ƀơi lu anih

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3

Ayuh hyiăng tơhrơi: 30– 32 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 - 22 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Dak Nông

Kơnam pơblih truh lu gơnăm, tơhrơi pơđiă tơ̆i đưn, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan ƀơi lu anih

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29– 31 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 19- 21 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Lâm Đồng

Kơnam pơblih truh lu gơnăm, tơhrơi pơđiă tơ̆i đưn, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan ƀơi lu anih

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28– 30 đô̆ C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 23– 25 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 19 – 21 đô̆ C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 13 – 15 đô̆ C

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương