Hing ang amăng hrơi: 16/6/2021

Ƀơi tơring čar Kon Tum

Kơnam bơblih, truh lu kơnam;  tơhrơi adai pơ-iă tơ̆i đưn, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan raih daih, tăp năng hơjan man ƀrô

Angin pưh  mơ̆ng yŭ jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28– 30 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 - 22 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Gia Lai

Kơnam bơblih, truh lu kơnam;  tơhrơi adai pơ-iă tơ̆i đưn, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan raih daih, tăp năng hơjan man ƀrô

Angin pưh  mơ̆ng yŭ jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi:  Gah Pleiku 27– 29 đô̆ C;  Gah Čeoreo 31– 33 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 19– 21 đô̆ C; Gah Čeoreo   23– 25 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Dak Lak

Kơnam bơblih, truh lu kơnam;  tơhrơi adai pơ-iă tơ̆i đưn, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan raih daih, tăp năng hơjan man ƀrô

Angin pưh  mơ̆ng yŭ jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28– 30 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 - 22 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Dak Nông

Kơnam bơblih, truh lu kơnam;  tơhrơi adai pơ-iă tơ̆i đưn, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan raih daih, tăp năng hơjan man ƀrô

Angin pưh  mơ̆ng yŭ jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27-29 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 - 22 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Lâm Đồng

Kơnam bơblih, truh lu kơnam;  tơhrơi adai pơ-iă tơ̆i đưn, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan raih daih, tăp năng hơjan man ƀrô

Angin pưh  mơ̆ng yŭ jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26– 28 đô̆ C; kơnong  plơi prong Đà Lạt : 22– 24 đô̆ C

Ayuh hyiăng tơhrơi: 19– 21 đô̆ C; kơnong  plơi prong Đà Lạt : 15– 17 đô̆ C

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương