Hing ang amăng hrơi: 1/12/2021

 

Ƀơi tơring čar Kon Tum

Kơnam pơblih truh kơ hơmâo lu kơnam, tơhrơi adai pơđiă tơ̆i dơnuai, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan raih daih.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26– 28 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 - 22 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Gia Lai

Kơnam pơblih truh kơ hơmâo lu kơnam, tơhrơi adai pơđiă tơ̆i dơnuai, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan raih daih.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi:  Gah Pleiku 25– 27 đô̆ C;  Gah Čeoreo 27– 27 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 19– 21 đô̆ C; Gah Čeoreo   21– 23 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Dak Lak

Kơnam pơblih truh kơ hơmâo lu kơnam, tơhrơi adai pơđiă tơ̆i dơnuai, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan raih daih.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26– 28 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 - 22 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Dak Nông

Kơnam pơblih truh kơ hơmâo lu kơnam, tơhrơi adai pơđiă tơ̆i dơnuai, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan raih daih.

Angin pưh  jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25-27 đô̆ C

Ayuh hyiăng mlăm: 19 - 21 đô̆ C

Ƀơi tơring čar Lâm Đồng

Kơnam pơblih truh kơ hơmâo lu kơnam, tơhrơi adai pơđiă tơ̆i dơnuai, tlam mơmŏt hăng mlam hơmâo hơjan raih daih.

pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 24– 26 đô̆ C; kơnong  plơi prong Đà Lạt : 20– 22 đô̆ C

Ayuh hyiăng tơhrơi: 18– 20 đô̆ C; kơnong  plơi prong Đà Lạt : 14– 16 đô̆ C

Nay Jek: Pơblang

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương