Hing ang amăng hrơi: 26/5/2022

VOV4.Jarai-Sang măi Onion Mobility anih pơkra rơdêh ƀong apui lơtrik blung a ƀơi dêh čar Kur, pơphun mă bruă yơh mơ̆ng lơ 24/5 ƀơi anih anom tuh tia pơkra ming bơwih ƀong huă Sovannaphum, tơring čar Kandal, ataih mơ̆ng plơi prong Phnom Penh năng ai 30 km. Ơi Kay Woo, pô akŏ pơdong sang măi ngă rah khua git gai sang măi pơkra rơdêh ƀong apui lơtrik Onion Mobility brơi thâo, sang măi anai rơnoh prăk tuh pơ alin 20 klăk dolar Mi, man pơdong ƀơi anih 2 hektar.

Tui hăng akŏ bruă thun 2022-2023, sang măi amra pơkra rai 3000 boh rơdêh tang rơwang ƀong apui lơtrik hăng rơdêh tuk tuk klâo boh pông ba sĭ mơdrô hăng pơsir bruă mă brơi kơ 500 čô mơnuih ƀôn sang. Ră anai, kông ty hlăk man pơdong lu anih pơkĕ apui lơtrik kơ rơdêh treng jơlan ƀơi plơi prong jưh jom Phnom Penh hăng hơdôm tơring čar, ƀôn prong pơkŏn hơmâo lu mơnuih ƀôn sang dŏ.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương